Umowa o pracę

Każdy zatrudniony pracownik powinien otrzymać umowę o pracę, zawartą w formie pisemnej. W umowie powinno się zawierać: rodzaj wykonywanej praca opieka niemcy, miejsce wykonywania, termin rozpoczęcia pracy, wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Prawo pracy przewiduje kilka rodzajów umów o pracę. Umowa na czas nieokreślony, w której nie ma określonego terminu rozwiązania umowy. Umowa na czas określony zawiera termin rozwiązania umowy. Umowa na czas wykonywania określonej pracy oznacza, że pracodawca zatrudnia pracownika na czas trwania konkretnej praca opieka niemcy. Umowa na czas próbny, trwa najczęściej dwa tygodnie dla większości pracowników oraz 3 miesiące dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych. Umowa ta może być stosowana tylko raz. Nie gwarantuje stabilizacji zatrudnienia. Umowa o pracę powinna występować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jedną z najbardziej oczekiwanych umów przez pracowników jest umowa o prace na czas nieokreślony.

Comments are closed.