Rola informacji w zarządzaniu

Jaka jest rola zdobywania informacji w trakcie przeprowadzania rozmaitych działań w firmie? Po pierwsze, rola informacji zależy od tego jakie jest ryzyko, że nasze działania się nie powiodą. Jeśli nasze ryzyko jest niewielkie i nie zależy zbytnio od tego co dzieje się wokół i jeśli wiemy jakie będą reakcje konsumentów na przeprowadzane przez nas działania w firmie, wtedy wydawanie pieniędzy na działania marketingowe wydaja się niepotrzebnym wydatkiem. Im większa niepewność co do naszych działań, tym większe zapotrzebowanie na informacje od konsumentów Stopień ogólności informacji, jakie mogą nam być potrzebne, aby zmniejszyć ryzyko działań biznesowych może być różny. Od pytania bardzo szczegółowego, które polega na przykład na tym, czy zamieścić określone ogłoszenie w tym, a nie innym dzienniku, czy tez bardziej ogólne, takie jak pytania o to, co ogólnie trzeba zmienić w sposobie dystrybucji naszych produktów w określonym regionie. Tak czy inaczej, nigdy nie da się ustrzec przed ryzykiem związanym z podejmowanymi przez nas decyzjami.

Comments are closed.