Przyswojone przez krajowy rynek

W kraju masowo pojawiają się ostatnimi czasy rozwiązania biznesowe, które odniosły sukces w krajach zachodu. Wraz z tymi nowinkami, pojawia się także nowe słownictwo, takie jak – PR, czyli Public Relation, HR, Human Resourcing, czy też CRM, czyli Customer Relationship Managment. Warto jest rozszyfrować znaczenie tych słów jeśli prowadzi się działalność gospodarczą ale też w ogóle. Jeśli o HR i PR, dużo osób już słyszało o tyle o CRM, słyszeli już tylko nieliczni. Jednak jest to bardzo istotny zwrot z punktu widzenia funkcjonowania każdej firmy, dotyczy bowiem zarządzania relacjami z klientem. Zatem zdobywanie klienta, oraz utrzymywanie go przy swoich usługach. Jest to działanie bardzo złożone, które osiągane jest wieloma metodami. Jednak bez odpowiedniego zarządzania relacjami, istnienie jakiejkolwiek firmy jest po prostu nie możliwe. CRM, to zatem cała paleta narzędzi, dzięki którym klient będzie miał poczucie przynależności do danej marki, którą będzie uważał za aktualnie najlepszą na rynku. Taka postawa klienta, jest gwarantem sukcesu firmy.

Comments are closed.