Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Potencjalni kandydaci na dane stanowisko muszą przejść rekrutację. Pracodawca zaprasza kandydata na spotkanie nazywanym rozmową kwalifikacyjną. Na pierwsze spotkanie z pracodawcą należy odpowiednio się przygotować. Powinno się zabrać ze sobą wszystkie dokumenty (CV, list motywacyjny, kwalifikacje, wymagane świadectwa, referencje), które mogą być przydatne. Wypadałoby zgromadzić informacje dotyczące danej firmy, na temat wymagań dotyczących stanowiska. Aby sprawić dobre wrażenie należy wykazać się chęcią oraz pozytywnym nastawieniem do pracy. Przyszły pracownik ma prawo do zadawania pytań pracodawcy dotyczących warunków zatrudnienia. Do dobrego wrażenia należy również wygląd zewnętrzny, który kształtuje nasz wizerunek. Odpowiedni ubiór jest również częścią wrażenia jakie zrobimy, zatem trzeba zapoznać się z kulturą firmy. Należy również pamiętać, aby nie spóźnić się na takie spotkanie. Rozmowa kwalifikacyjna jest bardzo stresującym wydarzeniem- pamiętaj, że nie jest to przesłuchanie lecz rozmowa o warunkach zatrudnienia.

Comments are closed.