Powrót z urlopu wychowawczego

niekiedy zdarza się, że pracodawca wzywa nas z urlop z dziećmi do pracy, bo okazuje się, że jest do wykonania praca, której nikt inny oprócz nas nie może wykonać. Pracodawca ma do tego prawo, ale tylko wtedy, jeśli okoliczności są nieprzewidziane, a sytuacji jest naprawdę awaryjna. Jeśli my jesteśmy na urlopie jako pracownicy, pracodawca powinien wcześniej zadbać o to, aby w razie jakichś nieznanych okoliczności było zastępstwo za nas. Jeśli mowa o kimś takim jak na przykład hydraulik zatrudniony w danym zakładzie pracy na stałe, może on zostać wezwany z urlop z dziećmi, jeśli w tym czasie dochodzi do awarii. Niektórzy mogliby się spierać i mówić, że pracodawca powinien wezwać serwis z zewnątrz w razie takiej awarii podczas urlopu pracownika i mają rację, jednak prawie się tego nigdy nie robi. Jeśli nie można nawiązać kontaktu z pracownikiem, to nie ma też możliwości pociągnięcia go odpowiedzialności za to, że nie udało się z nim skontaktować. Dlatego dobrze jest nie odbierać telefonu podczas urlopu.

Comments are closed.