Niezdolność do pracy?

Niezdolność do praca a wykształcenie wiąże się z otrzymywaniem renty. Komu i jak jest przyznawana? Jest ona przyznawana osobom całkowicie lub też częściowo niezdolnym do wykonywania pracy.
Utrata tej zdolności może być spowodowana naruszeniem prawidłowej sprawności organizmu np. na skutek wypadku. Podstawą do przyznania renty jest orzeczenie o niezdolności do pracy. Wystawia je w pierwszej kolejności lekarz orzecznik ZUS, a potem w drugiej instancji cała komisja lekarska ZUS. Przy wystawianiu Teligo orzeczenia orzeka się po pierwsze datę powstania niezdolności do pracy, trwałość niezdolności do praca a wykształcenie, celowość przekwalifikowania zawodowego. Takie orzeczenie stanowi podstawę do przyznania renty stałej, albo też okresowej. Od orzeczenia lekarza orzecznika przysługuje prawo sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS (w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia). Można wnieść do dzięki jednostce organizacyjnej ZUS, znajdującej się najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

Comments are closed.