Motywacja

Motywacja to coś, co pobudza nas do działania w określonym kierunku. Emocje i stan psychiczny są zależne od motywacji, nie są przyczyną. Motywacja to również stopień tego jak świadomi jesteśmy, tego co chcemy osiągnąć. Największą motywacje możesz zbudować dzięki rezultatom, jakie otrzymujesz. Zgodnie z zasadą – im więcej pracujesz, tym więcej wyników praca Francja, tym większa motywacja do osiągania dalszych wyników. Motywacja jest jedną z podstawowych form zarządzania. Skłania pracowników do podjęcia i realizacji nałożonych na nich celów, aby firma mogła właściwie funkcjonować. Znudzeni i zniechęceni praca Francja pracownicy- na nic się zdadzą. System motywowania musi być tak zaprojektowany, żeby efekty zaangażowania były nagradzane. Motywowanie, aby było skuteczne musi mieć tzw. charakter pozytywny, co oznacza, że nagroda przysługuje tylko pracownikom, którzy pracują ponad przeciętną.

Comments are closed.