Emocje konsumenta

optymalizacja procesów towarzyszą człowiekowi na niemal każdym kroku. Są one szczególnie ważne w marketingu. Na emocjach buduje się bowiem reklamy do emocji konsumentów odwołuje się cały proces reklamowania. Wpływ emocji na życie człowieka jest niemały. emocje konsumenta wpływają na to co myślimy, jak postrzegamy rzeczywistość. procesy emocjonalne, z grubsza to określając, powstają w wyniku nierównowagi między człowiekiem a środowiskiem zewnętrznym. Są one powodem czasami niekoniecznie dobrych działań, niekoniecznie trafnych, ale z drugiej strony dostarczają one wielu wzruszeń i uniesień, które są nieodłącznym i potrzebnym nam elementem życia. Emocjami człowiek reguluje swoje stosunki z otoczeniem. Wśród samych optymalizacja procesów emocji wyróżnia się afekty, nastroje, ale także namiętności. afekty mają największą siłę, później są namiętności, a następnie uczucia, a na końcu same nastroje. Nastroje trwają krótko. Istnieją jeszcze większe mocje, są to tak zwane emocje konsumenta wtórne, które towarzyszą niektórym wyznawanym wartościom i przeżyciom poznawczym.

Comments are closed.