Przepisy Prawne

Uprawianie lichwy

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą często są zmuszone zaciągnąć dla siebie kredyt, jednakże nie zawsze banki są w stanie udzielić takich kredytów. Wtedy , jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest w wielkiej potrzebie i jest zdesperowana, sięga nierzadko po usługi firm prywatnych. Niestety te jednostki prywatne udzielające kredytów nie zawsze działają uczciwie na rynku, uprawiają wręcz lichwę i żerują na osobach zdesperowanych. Istnieje jednakże na szczęście kodeks prawny, który chroni wszystkich przed zjawiskiem lichwy. Kodeks przewiduje sytuacje, kiedy osoba jest w potrzebie i wykorzystuje się jej potrzebę i desperację przez narzucanie ogromnych odsetek. Jest to ujęte jako nieuprawnione wykorzystywanie czyjej desperacji i przedstawianie niekorzystnych i nieuczciwych warunków kredytowania. Lichwiarzem może być każdy i każdy odpowiada przed prawem z tego paragrafu. Aby udowodnić komuś lichwę, trzeba wykazać, że znajdowaliśmy się, jako ofiary lichwiarzy, w sytuacji naglącej i nie mieliśmy pieniędzy.

Dotacje z Urzędu Pracy

Jakie są ograniczenia na dostanie dotacje do pomp z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? Po pierwsze, nie można przeznaczyć dotacji na handel obwoźny, a jest to jeden z najczęstszych powodów, dla których ludzie chcą zarejestrować  działalność gospodarcza i dla których w ogóle chcą dofinansowanie. Dlatego  nie można napisać w biznesplanie niczego o tym, że chcemy prowadzić handel obwoźny, nawet jeśli miałby on zostać połączony z handlem w internecie. Poza tym, nie można dostać dotacji z Urzędu Pracy na działalność sezonową. Poza tym nie można dostać pieniędzy  na zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej od osób spokrewnionych z osobą chcącą dostać dotacje do pomp na działalność gospodarczą. Powinowactwo powinno być tutaj dalsze niż drugiego stopnia. Pomijamy tutaj oczywiście przypadki, kiedy osoby prowadzące działalność gospodarczą są naszymi krewnymi – wtedy mogą oni na podstawie faktur, sprzedać nam towar do prowadzenia działalności gospodarczej przez nas.

Zmiana zeznań przez świadka

W przypadku składania zeznań i chęci ich zmiany mamy do czynienia z dwiema zasadniczymi sytuacjami – kiedy świadek umyślnie składał fałszywe zeznania i działała niejako z premedytacją oraz kiedy świadek zmienił niektóre fakty nieumyślnie i chce naprawić swój błąd mając na celu dobro postępowania karnego. Składania złych zeznań, czyli mijających się z faktycznym stanem rzeczy często jest powodowane przez sugerujące pytania osoby zadającej pytania i jest to sytuacja, kiedy jak najbardziej możemy zmienić w późniejszym czasie swoje zeznania. Inne wytłumaczenie to źle funkcjonująca pamięć, na której opierając się możemy niekiedy zmieniać swoje zeznania w sposób niesprawiedliwy i niezgodny z rzeczywistością. Każdy świadek ma szanse dwukrotnie złożyć swoje zeznania. Najpierw na policji w postępowaniu przygotowawczym, a później przy sędzi, który weryfikuje zeznania i jeszcze raz je przypomina ze względu na charakter procesu. W sądzie świadkiem ma opowiedzieć to co sam pamięta, a później odczytywane są mu jego zeznania, następnie ma on odpowiedzieć na dodatkowe pytania.

Odwołanie darowizny

Darowizna to rodzaj umowy prawnej, wedle której jedna osoba zobowiązuje się do niepłatnego świadczenia majątkowego, pieniężnego na rzecz obdarowywanej osoby. Aby taka umowa darowizny zyskała status prawny, musi ona zostać sprawdzona i podpisana przez notariusza. Niekiedy występują takie przypadki jak odwołanie darowizny. W jakich przypadkach można odwołać akt darowizny? Przede wszystkim jako wystarczający powód aby odwołać akt darowizny może występować zachowanie osoby obdarowywanej. czasami zdarza się tak, że osoba, która zobaczyła akt darowizny zmienia stosunek do osoby, która go obdarowała, bo myśli, że już nie można tego cofnąć. Wychodzą wtedy na jaw prawdziwe motywy działania takiej osoby obdarowanej i niestety nie da się tego przewidzieć, dlatego prawo zostawia furtkę bezpieczeństwa dla osoby obdarowującej w postaci możliwości odwołania aktu darowizny jeśli obdarowany zachowuje się źle. Inne przypadki, kiedy można odwołać Darowizna to między innymi ubezwłasnowolnienie darczyńcy, czy też ogólne zasady współżycia społecznego.

Powrót z urlopu wychowawczego

niekiedy zdarza się, że pracodawca wzywa nas z urlop z dziećmi do pracy, bo okazuje się, że jest do wykonania praca, której nikt inny oprócz nas nie może wykonać. Pracodawca ma do tego prawo, ale tylko wtedy, jeśli okoliczności są nieprzewidziane, a sytuacji jest naprawdę awaryjna. Jeśli my jesteśmy na urlopie jako pracownicy, pracodawca powinien wcześniej zadbać o to, aby w razie jakichś nieznanych okoliczności było zastępstwo za nas. Jeśli mowa o kimś takim jak na przykład hydraulik zatrudniony w danym zakładzie pracy na stałe, może on zostać wezwany z urlop z dziećmi, jeśli w tym czasie dochodzi do awarii. Niektórzy mogliby się spierać i mówić, że pracodawca powinien wezwać serwis z zewnątrz w razie takiej awarii podczas urlopu pracownika i mają rację, jednak prawie się tego nigdy nie robi. Jeśli nie można nawiązać kontaktu z pracownikiem, to nie ma też możliwości pociągnięcia go odpowiedzialności za to, że nie udało się z nim skontaktować. Dlatego dobrze jest nie odbierać telefonu podczas urlopu.

Miejsce zbrodni

Istnieją miejsca, w których przestępstwa, zbrodnie, popełniane są z większą częstotliwością niż w innych. Do tych drugich nalezą małe osiedla domków jednorodzinnych oraz większe wioski – w takich miejscach ludzie nie czują się anonimowo ani nie czuję się bezpieczne z wszelkiego rodzaju dziwactwami. Statystyki policyjne twierdzą, że najwięcej przestępstw popełnianych jest w blokach w wielkich miastach. Jest to przestrzeń, w których przestępcy czują się anonimowo, wręcz bezosobowo. Najmniej zabójstwo dokonuje się w domkach letniskowych wbrew pozorom, a tak naprawdę wydaje się, że są to najczęściej odosobnione miejsca, do których nie zaglądają przechodnie. Jednakże częściej dokonuje się zabójstw w sklepach i domach jednorodzinnych niż w altanach letniskowych. Jeśli chodzi o przestępstwa, których skutkiem jest poniesienie przez poszkodowanego albo nawet i przez sprawcę uszczerbku na zdrowiu, wtedy najczęściej dochodzi do nich w domkach jednorodzinnych oraz w knajpach, barach i pubach. Jeśli chodzi o gwałty, najwięcej takich przestępstw odnotowano w blokach. W jednym tylko roku dochodzi do ponad dwudziestu tysięcy gwałtów, które są zgłaszane na policję w naszym kraju. Wiele tych przestępstw też nie jest zgłaszanych nigdy na policję.

Dotacje na samochód w firmie

Urząd Pracy stawia pewne warunki, które trzeba spełnić aby móc starać się o dotacje unijne śląsk na rozkręcenie własnego biznesu. Przede wszystkim nie można niestety za środki z dotacji kupić sobie samochodu potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Środki mogą być przeznaczone na ten cel tylko w połowie, drugą połowę trzeba dostarczyć już z własnej kieszeni jeśli chcemy mieć samochód w firmie. Dlatego warto zainteresować się tą dotacją dopiero wtedy, kiedy będziemy w stanie wziąć kredyt na drugą część spłaty samochodu. Jest tak, że trzeba środki przyznane z dotacji wydać w ciągu jednego miesiąca od ich dostania, inaczej będziemy musieli wszystko zwrócić. Nie można więc pobrać dotacje unijne śląsk i czekać z nią przez kilka czy kilkanaście miesięcy do czasu kiedy zdobędziemy większą zdolność kredytową jako firma aby móc wyłożyć wkład własny do zakupu samochodu na kredyt w banku. Wyjściem z sytuacji jest tutaj pobranie sobie pożyczki gotówkowej w jednej z firm finansowych, jednak trzeba też spełniać do tego warunki.

Separacja

Separacja to termin prawny, który jest uregulowany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jest to stan, kiedy nie ma współżycia między małżonkami, ale nie ma jeszcze decyzji o nieodwracalnym rozwodzie. Czyli jeśli małżonkowie chcą przerwać separację, nie muszą z powrotem brać ze sobą ślubu. Pozwy o separację należy składa w odpowiednim dla miejsca zamieszkania sądzie okręgowym. Chodzi tutaj o miejsce zamieszkiwania obu małżonków pod jednym dachem, czyli jeśli od momentu rozstania małżonkowie mieszkają już zameldowani w różnych miastach, to pozew jednak trzeba wnieść tam, gdzie ostatnio zamieszkiwało się razem. Separacja powoduje, że wspólnota majątkowa zostaje rozwiązana, można zrobić podział majątku, który jednak często wiele kosztuje,dlatego małżonkowie decydują się raczej na podział majątku przy okazji rozwodu a nie przy separacji, skoro nie jest to jeszcze zupełnie nieodwracalny akt prawny. Separację można orzec w trybie procesowym jak i nieprocesowym. Separacja najmocniej wpływa oczywiście na dzieci, które są w małżeństwie.

Kary za palenie w piecu

Osoby, które pala samodzielnie w piecu w domku jednorodzinnym muszą przestrzegać pewnych zasad. Niektóre tworzywa, zwłaszcza tworzywa sztuczne nie powinny nigdy być spalane w piecu. Kominy z takich pieców w domkach jednorodzinnych są usadowione dość nisko i wiele gazów i efektów spalania przedostaje się wprost do nozdrzy ludzi zamieszkujących w okolicy. Dlatego powinniśmy być czujni na to, że można zgłosić sąsiada, który od kilku lat stale pali w piecu oponami i wydziela się czarny dym zatruwający nasze ciała i umysły. Kara, jaka grozi za spalanie substancji zakazanych to grzywna, im częściej będzie powtarzało się takie zachowanie, tym kary będą bardziej dotkliwe, bo nie można niszczyć zdrowia i spokojnego zamieszkiwania naszym sąsiadom. Nie można na przykład palić śmieci w piecu, bo nie dość, że jest to niehigieniczne, czyli mogą zarazić się rozmaitymi chorobami przenoszonymi przez zarazki obecne w śmieciach gnijących, to jeszcze gazy ze spalania najróżniejszych śmieci z domu są bardzo trujące dla nas.

Plagiat w internecie

Jeśli widzimy jakaś treść opublikowaną na jakimś portalu, jest ona czyjąś własnością, tak jak wszystko, co zostało przez kogoś stworzone. Jeśli zdecydujemy się umieścić ową treść na swojej własnej stronie internetowej czy na blogu, musimy zapytać o zgodę osobę, która jest właścicielem tego tekstu. W przeciwnym razie dopuszczamy się plagiatu, który jest karalny. Podobnie jest z wykorzystywaniem takich materiałów w celach marketingowych. Można jednakże cytować niektóre utwory pochodzące ze znanych nam źródeł, trzeba jednak oznaczyć te teksty jako cytaty. Teksty te, albo też fragmenty tekstów mogą być użyte w celach dydaktycznych, w celu przedstawienia krytyki, czy też w celu jakimkolwiek innym ale uzasadnionym dostatecznie w razie sprawdzenia. Inaczej jest z pobieraniem plików z internetu. Nie możemy robić takich rzeczy do czasu kiedy nie uzyskamy praw autorskich albo zgody autora do kopiowania jego własności. Istnieje też różnica między pobieraniem plików a dalszym ich rozpowszechnianiem po pobraniu albo rozpowszechnianiem mimo braku zgody autora plików.